Какво не бива да правите с Вашия хладилник

Какво да избягвате за Вашия хладилник?

Какво не бива да правите с Вашия хладилник Напоследък в нашата сервизна практика наблюдаваме следното явление: Някой с електротехническо образование установява сложна за ремонт повреда, поради която осветлението на хладилника не работи.

Вместо да повика хладилен техник, който да пристъпи към ремонт на хладилника, човекът намира евтино и просто решение - залепва парче светодиодна лентичка в хладилника, която свети постоянно.

Светодиодното осветление наистина е много икономично което, въпреки че работи постоянно, не може да увеличи осезаемо електропотреблението на хладилника, и много хора мислят, че това не е проблем.

Не бива да се забравя обаче, че повечето хранителни продукти, съхранявани в хладилниците, се развалят по-бързо когато са на светло. Затова в нашият хладилен сервиз имаме практика да премахваме такива приспособления и да възстановяваме нормалния начин на включване на осветлението в хладилника.

Добрата сервизна практика изисква поглед върху хладилника като цяло, а не само върху повредената част. Това отношение към ремонтите е правило за нашия хладилен сервиз.