Ремонт на хладилник

Както е важно при ремонта на хладилник

Ремонт на хладилник Ремонтът на хладилник е процес, не много сложен от технологична гледна точка, но изискващ добра квалификация на извършващия го хладилен техник, прецизност, внимание, както и определен набор от специализирано оборудване за ремонт на хладилници.

Всичко започва с правилна диагностика на повредата на хладилника или фризера. Както във всяка сервизна дейност, това е най-важната част. Тук се проявява опитът и интуицията на сервизния специалист, който ще ремонтира хладилника.

Неправилната диагностика води до напразна смяна на скъпи части, а понякога прави невъзможен по-нататъшният ремонт на хладилника или фризера. Най-трудната част от процеса на диагностика на повредения домашен хладилник е откриването на течовете на хладилен агент. В условията на един добре оборудван хладилен сервиз почти няма случаи теч на хладилен агент да остане не открит и ремонтиран.

Следващият етап е източването на хладилния агент (фреона). Това се прави по две причини. Първата и основна е опазването на озоновия слой. Втората е по-тривиална - газът, намиращ се в домашните хладилнци е скъп. Другата причина е, че по-съвременните домашни хладилници са заредени със силно запалим хладилен агент, което прави работата под налягане опасна. Източването на газта от хладилника става със специална машина. Събраният хладилен агент не може да се ползва отново, заради повишената киселинност, затова се дава за химическа преработка.

Независимо от това какъв ремонт на хладилник трябва да се извърши, важна част от сервизния процес е промиването и продухването на тръбната система на хладилника отвътре. Това става като в системата на хладилника се вкарват под налягане специални течности и газове. Смяната на филтриращия елемент на системата на хладилника или фризера е задължителна част от всяка сервизна работа.

Когато се налага смяна на хладилния компресор (около 25% от случаите), е важен изборът на новия компресор. При определянето на параметрите му се взимат предвид мощността на стария хладилен компресор, състоянието на хладилника или фризера като цяло, както видът и качеството на евентуални предишни ремонти, дали те са извършени в условията на хладилен сервиз, или вкъщи. Изборът на нов хладилен компресор за ремонт на хладилника, с който да бъде заменен дефектиралия, трябва да се прави от инженер, специалист по хладилна техника. Поради тази причина всеки хладилен сервиз трябва да има специалист със съответното образование.

Да не забравяме салонното осветление. Лампата, служеща за осветление на хладилника е съществена част от потребителския комфорт, към който трябва да се стремим всички, особено хладилните сервизи. Понякога се случва в нашия хладилен сервиз да идват за ремонт хладилници с отдавна неработещо осветление. Често това е проблем на електроинсталацията на хладилника, а понякога - просто изгоряла крушка. За съжаление и в двата случая е необходима намеса на сервизен техник, тъй като при съвременните хладилници дори за смяна крушка са необходими ремонтни инструменти.