Ремонт на фризер

Какво изисква ремонтът на фризера и какво го налага?

Както и при хладилниците, ремонтът на фризера започва с правилна диагностика. В хладилен сервиз "Техно Фриго" разполагаме с оборудване, позволяващо лесно установяване на повредата и установяване на вида ремонт, който трябва да се извърши на вашия фризер.

Най-често срещаният вид ремонт на фризер е смяна на компресор. Това е прецизен ремонт, който изисква подходящи условия в добре оборудван сервиз.

Друга често срещана повреда, изискаваща ремонт на фризера, е загуба на хереметичност и изтичане на хладилен агент. Тъй като при повечето домашни фризери хладилният агент е запалим, този вид ремонт също трябва да бъде извършван в условията на хладилен сервиз.

Ремонт на фризер се налага и в случай на повреден уплътнител, повредена изолация, или електрическа повреда, но това са сравнително редки случаи.

Какво представлява фризерът?

Ремонт на фризер - хоризонтален

Домашният фризер е уред, който служи за дългосрочно съхранение на различни продукти. Погрешно е да се смята, че фризери се ползват само за съхранение на месо. На практика почти всеки продукт, който съхраняваме в хладилника, може да бъде поставен във фризер, за да бъде съхранен за дълго време. Фризерът е изключително подходящ за съхранение на термично обработени зеленчуци, като поставянето им във фризер успешно заменя тяхната стеризлизация.

Много потребители се въздържат от използването на фризер, със съображението че това е уред който почти не се използва, а повишава сметката за ток. Това разсъждение не е съвсем правилно. Поради факта, е се отваря сравнително рядко, домашният фризер изразходва няколко пъти по-малко електроенергия в сравнение с хладилник със същите размери, и когато фризерът се поддържа в изправност и ремонтира навреме, ползването му е дори по-ефективно.

Видове фризери

Ремонт на фризер - вертикален

Домашните фризери биват два вида - вертикален фризер (с чекмеджета), и хоризонтален фризер (тип ракла). Добре е да се знае че двата вида имат съществени конструктивни различия, и когато избираме кой е по-подходящ за нас, трябва да ги вземем предвид.

Вертикалният фризер е по-удобен за ползване, тъй като пространството му е разделено с чекмеджета. Те улесняват сортирането на продуктите, и тяхното намиране. Към това предимство на вертикалния фризер трябва да добавим по-малкото пространство, което заема, както и фактът, че пространството над фризера също е използваемо.

Хоризонталният фризер е неудобен за ползване вкъщи. Той заема много място, а капакът му винаги трябва да е свободен. Все пак ако в дома си имате място за него, не го пренебрегвайте като алтернатива. Хоризонталният фризер може да се държи отворен дълго време, без това да причини загуба на студ. Освен това тези фризери изразходват около два пъти по-малко електроенергия от вертикалните фризери. Основнотно предимство на хоризонталния фризер е, че при спиране на тока, или повреда, може да запази продуктите в продължение на цяла седмица.

Кога се налага ремонт на фризера?

Повечето домашни фризери имат малък контролен панел. На него се намират индикаторът за повреда (червена лампа), бутон "бързо замразяване", както и индикатор за включен режим "бързо замразяване" (оранжева лампа). Добре да се знае, че режимът "бързо замразяване" причинява увеличен разход на електроенергия и бързо износване на уреда. Затова този режим трябва да се използва само когато във домашния фризер са заредени много продукти наведнъж. При светване на червена лампа трябва незабавно да потърсите специалист, тъй като температурата във вертикалните фризери се покачва сравнително бързо и ремонтът на фризера става спешен.

Оптималната температура на която трябва да бъде настроен домашният фризер е минус 18 градуса. Тя осигурява безопасно съхранение на месо и риба в продължение на поне две години. Но тъй като повечето потребители не съхраняват продукти във фризера повече от няколко месеца, препоръчително е домашният фризер да се настрои на възможно най-високата температура. Това ще намали разхода на електроенергия, ще увеличи ресурса на фризера, и оттам и времето, през което няма да Ви се наложи ремонт на фризера.